การจองห้องพักผ่านเว็บไซต์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับอีเมลตอบกลับพร้อมหมายเลขการจองจากทางโรงแรมเท่านั้น

ผู้เข้าพักที่จองห้องพักผ่านเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ สามารถมาชำระเงินที่โรงแรมโดยตรงเมื่อเข้าเช็คอินได้โดยไม่ต้องชำระมัดจำล่วงหน้า