ติดต่อ Easy Hotel

Easy Hotel 1

Easy hotel Lamphun อีซี่โฮเทล ลำพูน 1

address : 2/7 ม.3 ถ.ลำพูน-ดอยติ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน 51000
phone : 053511558
mobile phone : 0856151551
line id : easyhotel
page : facebook.com/easyhotel.th
email : service@easyhotel.co.th

Easy Hotel 2

IMG_2988

address : 213 ม.5 ถ.ลำพูน-ดอยติ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน 51000
phone : 053093388, 053093389
mobile phone : 0636824289
line id : easyhotel2
page : facebook.com/easyhotel2.th
email : service.easyhotel2@easyhotel.co.th