แผนที่ ลำพูนของเราน่าอยู่

หรือตาม QR CODE มาอีซี่โฮเทล 1 ได้ที่

มา easy hotel 1 ได้เลยไม่หลง

หรือตาม QR CODE มาอีซี่โฮเทล 2 ได้ที่

มา easy hotel 2 ได้เลยไม่หลง